Vagónka Tatra, n.p. Kolín - rok výroby 1949, první výrobní série. Rozhodnutím Ministerstva kultury č. j.: MK 16958/2014 OPP ze dne 31.3.2014 prohlášen za movitou kulturní památku zapsanou pod rejstříkovým číslem 105359 v ÚSKP.

Společnost moravských okresních drah, spol. s r. o.

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČ: 27696651
Zapsána ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52792

korespondenční adresa:
Dukelských hrdinů 3/2590, 690 02 Břeclav

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: mge89nt
e-mail: historicky.postovni.vuz@gmail.com

Běžný účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2100394931/2010
IBAN: CZ0520100000002100394931 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Poštovní vůz

Typ Rybák, první výrobní serie, r.v. 1949
  • Poštovní vůz typu Rybák - r.v. 1949 (z výroby označen jako F 5-0747, po roce 1957 přeznačen na  F 9-2298, v roce 1966 na F 50 54 00-20 229-5 a od roku 1983 až do svého vyřazení u Československé pošty dojezdil jako  Postaa 50 54 00-20 229-5.)
  • Vůz byl vyroben v  červnu 1949 v podniku Tatra, n. p.  Kolín pod číslem 6878 a byl přidělen k domovské stanici  Praha-Těšnov, kde setrval až do r. 1967, dojezdil pod domovskou stanicí  Praha-Střed, vyřazen v roce 1993.
  • Vůz je technicky způsobilý, je pojízdný - v interiéru je instalována stabilní výstava činnosti osádky vlakové pošty včetně informačních panelů, které laickou veřejnost uvedou do problematiky a představí jí romantiku a krásu této zaniklé profese. 
  • Rozhodnutím ministerstva kultury č.j.: MK 16958/2014 OPP ze dne 31. března 2014 byl vůz prohlášen za movitou kulturní památku zapsanou pod rejstříkovým číslem 105359 v ÚSKP.

Jedná se o dvounápravový osobní vůz s nástavbou konstruovanou ze svařeného plechu prosvětlenou čtyřmi obdélnými stahovatelnými okny na jedné a pěti okny na druhé straně a mírně vyosenými dvoukřídlými dveřmi do skladiště a nalevo umístěným nástupním prostorem. Celková délka vozu činní 15, 7 m šířka 3 m. Podvozek rámové konstrukce je opatřen dvěma nápravami. Plná ocelová kola jsou doplněna špalíkovými oboustrannými brzdami a listovými pružnicemi. V pravé části podvozku je umístěna krabice s bateriemi sloužícími k samostatnému napájení vozu. Kratší strany vozu jsou chráněny dvojicí nárazníků a centrálním spřáhlem. 

Vnitřní prostor je rozdělen na dva větší prostory, propojené chodbou se sociálním zařízením a šatnou po stranách. Vpravo situovaný prostor tzv. výpravna závěrů je přístupná dvěma dvoukřídlými dveřmi. Otevřený prostor je po delších stranách vybaven systémem závěsných polic sloužících pro uskladnění větších poštovních zásilek. Vlevo situovaný manipulační prostor - tzv. kancelář (výpravna uzávěrů) - je vybaven systémem polic s tzv. třídnicemi, pracovními stoly a trezorem. Vůz je vytápěn dvěma na sobě nezávislými systémy, jednak nízkotlakovým parním, využívajícím odpadní páru a potom klasickými nezávislými kamny ohřívajícími vodu v trubkách. Celý vůz je osvětlen elektrickými žárovkami.

Další informace:

technické údaje

pojezd "Rybák"

typový výkres

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.Jihomoravský krajMísto pro vaše logoMísto pro vaše logoMísto pro vaše logoMísto pro vaše logoMísto pro vaše logoMísto pro vaše logoMísto pro vaše logoMísto pro vaše logo